LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (2024)

HomeYdelserLabVIEW & TestStand kursu...

Opbyg og udvid kompetencer inden for LabVIEW og TestStand

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (1)

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (2)

Danmarks førende eksperter

Har I brug for undervisning og kurser til at opbygge og/eller udvide jeres kompetencer inden for LabVIEW og TestStand? Hos GPower gør vi jer bl.a. i stand til at blive:

 • Certified LabVIEW Developer (CLD)
 • Certified LabVIEW Architect (CLA)
 • Certified TestStand Developer (CTD)
 • Certified TestStand Architect (CTA)

Se kommende kurser

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (3)

Deltag i GPowers kurser og få ...

 • Undervisning af Danmarks førende eksperter inden for LabVIEW og TestStand
 • To eksklusive kursusdage sammen med maksimalt 12 andre kursister
 • Et kursusdiplom efter endt kursus
 • Fuld forplejning (morgebrød, frokost og eftermiddagssnack)

Læs mere om GPower

Typer af kurser

0+

Års erfaring

0+

Undervisningstimer pr. kursus

0+

Glade kursister

0+

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (4)

LabVIEW 1

1/10 - 2/10 2024

kr13.995ekskl. moms

 • Introduction

 • Syntax and code development

 • Error handling strategies

 • Testing and debugging your software

 • Introduction to design patterns

 • Building basic applications

Reservér en plads

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (5)

TestStand 1

29/10 - 30/10 2024

kr13.995ekskl. moms

 • The Seqence Editor

 • Sequence Files, Sequences, and Steps

 • Use of Code Modules

 • Sequential and Parallel Execution

 • Results, Storing, and Reporting

 • Custom Step Types

 • Deployment

Reservér en plads

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (6)

LabVIEW 2

Afventer dato

kr13.995ekskl. moms

 • LabVIEW containers

 • Intra-process communication methods

 • The power of VI Server

 • Internals of the VI

 • Understanding the malleable VI

 • Best practices designing VI's

Reservér en plads

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (7)

TestStand 2

Afventer dato

kr13.995ekskl. moms

 • Content coming soon

Reservér en plads

Enterprise

Kontakt osfor tilpassede kurser

Ring eller skriv til os

*Bemærk, at tilmeldinger til vores kurser er bindende, og der er derfor ikke nogen fortrydelsesret.

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (8)

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (9)

LabVIEW Best Practices

Program

 • Introduction – What and Why LabVIEW?
 • The LabVIEW Development Environment
 • Code Development In LabVIEW
 • Basic Error Handling
 • Debug And Test
 • Design Patterns
 • Building Application

Afholdelsessted

Kurset bliver denne gang afholdt på Nils Foss Allé 1 i Hillerød, hvor der begge dage vil være fuld forplejning.

Reservér en plads

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (10)

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (11)

TestStand Best Practices

Program

 • TestStand – What is it and how do we use it?
 • Major Software Components Overview
 • The Sequence Editor
 • Edit A Sequence
 • Call A Code Module
 • Custom Step Types
 • Callback Sequences
 • Result Processing – Storing and Reporting
 • Parameterize A Sequence File
 • Custom Operator UI
 • User Management
 • Deployment

Afholdelsessted

Kurset bliver denne gang afholdt på Nils Foss Allé 1 i Hillerød, hvor der begge dage vil være fuld forplejning.

Reservér en plads

Hvad siger vores kunder?

”LabVIEW Basic var godt planlagt og kompetent udført. Jens Christian Andersen har en enorm viden, og er i stand til at formidle den. Emner, opgaver og deres rækkefølge var velvalgt. Da det er et to-dages begynderkursus, er det selvfølgelig begrænset, hvor meget man kommer igennem, men som en, der mest skal vedligeholde eksisterende kode, føler jeg, at jeg har fået et fundament, som jeg kan bygge videre på hen ad vejen.”

Anders HenriksenBB Electronics

”LabVIEW Basic levede helt op til forventningerne, og var udbytterigt. Kurset var veldisponeret, og godt gennemført samt logisk i opbygningen. Alt i alt et kursus, som kan anbefales”

Allan Hjorth PedersenWavin

”Udover at kurset levede klart op til mine forventninger, er Jens Christian også dygtig til at formidle hans viden. Kurset har givet en solid bund af viden, som jeg nu selv kan bygge videre på – og som gør det mere realistisk at komme i gang.”

Rasmus Haahr LarsenTerma

”Min umiddelbare indgangsvinkel til kurset var, at jeg højst sandsynligt ikke skulle forvente at lære noget nyt, men mere få genopfrisket mine basale LabVIEW-kompetencer. Når det er sagt, fik jeg meget mere med derfra, end jeg havde regnet med, så alt-i-alt et rigtig godt kursus!”

Martin Rønnov AndersenAsetek

”Trods jeg tidligere har arbejdet med LabVIEW, var LabVIEW Basic rigtig godt. Det har givet et godt indblik i grundstrukturen, og hvordan jeg gennemgår eksisterende LabVIEW-projekter, især for manglende dokumentation! Efter kurset vil jeg helt klart have nemmere ved at gennemskue, hvad andre har lavet. Jeg glæder mig til næste forløb!"

Daniel TyrrestrupEC Power

Tidligere

Næste

“Udover at være NI Certified Professional Instructor (CPI) underviser jeg ud fra mere end 20 års erfaring med LabVIEW og TestStand”
– Jens Christian Andersen, Senior Specialist & CPI

NI Certiceringer

LabVIEW

+0

TestStand

+0

Højeste certificerings-gennemsnit i Danmark

Udover at være blandt de teams i Europa med flest certificeringer inden for LabVIEW og TestStand, der begge er softwareprodukter fra NI (National Instruments), er vi også det team i Danmark med det højeste certificeringsgennemsnit.

Samtidig er vi også det eneste team, hvor alle udviklere er certificeret i både LabVIEW og TestStand. Certificeringer, som desuden bliver understøttet af, at vi har intet mindre end tre LabVIEW Champions.

 • Certified LabVIEW Developers & Architects
 • Certified TestStand Developers & Architects
 • Certified Professional Instructor
 • LabVIEW Champions

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (12)

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (13)

Hvad siger vores partner NI?

“The world needs engineers now more than ever. Whether testing the products we use in our daily lives or building solutions to protect and optimize our renewable energy sources, NI Partners help customers realize the possible.

GPower, one of our system integrators in Denmark, helps NI customers meet these engineering challenges through developing high-quality, cost-effective test and measurement systems based on NI technology. Working on complex development challenges that production facilities, research and development organizations, and laboratories are facing today, GPower uses their expertise in NI LabVIEW and TestStand software platforms to help customers innovate and develop solutions that can benefit the energy and production industries of tomorrow” – Kristoffer Iversen.

Interesseret i at høre mere?

Ring eller skriv til os

Kontakt

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (14)

LabVIEW & TestStand kursus | GPower - Danmarks førende eksperter (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 6159

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.